Connect with us

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.todayviral.nl en alle aanverwante diensten die worden aangeboden door Todayviral.
1.2 Door gebruik te maken van onze website stem je automatisch in met deze Algemene Voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met enige bepaling in deze voorwaarden, verzoeken we je vriendelijk om onze website niet te gebruiken.

2. Intellectueel Eigendom
2.1 Alle inhoud op de website van Todayviral, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, audio en video, zijn eigendom van Todayviral en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
2.2 Het is niet toegestaan om materiaal van onze website te kopiëren, te verspreiden, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Todayviral.

3. Gebruikersbijdragen
3.1 Todayviralbiedt gebruikers de mogelijkheid om foto’s/video’s te uploaden naar onze website. Door het indienen van een foto/video, verklaart de gebruiker dat hij/zij het recht heeft om de foto/video te uploaden en dat de foto/video geen inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
3.2 Todayviralaanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de geüploade foto’s/video’s. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de foto’s/video’s ligt uitsluitend bij de gebruiker die de foto/video heeft geüpload.
3.3 Indien gebruikers de mogelijkheid hebben om inhoud bij te dragen aan onze website, zoals reacties, artikelen of beelden, behoudt Todayviral zich het recht voor om dergelijke bijdragen te modereren en te verwijderen indien ze in strijd zijn met onze richtlijnen, de wet of de rechten van derden.

4. Melding van Inbreuk
4.1 Todayviral controleert geüploade materiaal van andere gebruikers niet automatisch. Indien een rechthebbende van mening is dat een geüploade foto/video inbreuk maakt op zijn/haar auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten, kan hij/zij een schriftelijke melding van inbreuk indienen bij Todayviral via contact.
4.2 Bij ontvangst van een geldige melding van inbreuk zal Todayviral de betreffende foto/video beoordelen en, indien nodig, passende maatregelen nemen, zoals het verwijderen van de foto/video van de website.

5. Licentie
5.1 Door een foto/video te uploaden naar onze website, verleent de gebruiker automatisch aan Todayviral een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de foto/video te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te distribueren en openbaar te maken op onze website en andere online kanalen voor promotionele doeleinden.
5.2 De bovengenoemde licentie heeft geen invloed op het eigendom van de foto/video door de gebruiker. De gebruiker behoudt het auteursrecht en alle andere rechten op de geüploade foto/video.

6. Verantwoordelijkheid Gebruiker
6.1 De gebruiker die een foto/video uploadt, is volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en regels met betrekking tot de inhoud van de foto/video, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, privacy en laster.
6.2 De gebruiker vrijwaart Todayviral en haar vertegenwoordigers van alle aanspraken, eisen, schade, verliezen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met de geüploade video.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Todayviral streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op onze website. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud te allen tijde foutloos en compleet is. Het gebruik van onze website is op eigen risico.
7.2 Todayviral is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van onze website of enige informatie die daarop wordt verstrekt.

8. Externe Links
8.1 Onze website kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Todayviral heeft geen controle over de inhoud van deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

9. Wijzigingen
9.1 Todayviral behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op onze website.

10. Toepasselijk Recht
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 27 juli 2023