Connect with us

Algemene voorwaarden

Notice and Takedown procedure
Todayviral.nl voert geen automatische controle uit op de inhoud die via de Mediakanalen wordt gepubliceerd. Indien je van mening bent dat Gebruikerscontent die is gepubliceerd op een Mediakanaal onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dit melden via contact. Gelieve de volgende informatie duidelijk te vermelden:

– Jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
– De specifieke Content waar het om gaat, inclusief de exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content is gepubliceerd.
– De reden waarom deze Content verwijderd zou moeten worden en jouw relatie tot deze Content (indien van toepassing).
– Of er sprake is van een spoedeisend belang.
– Eventuele andere relevante informatie.

Deze procedure verleent geen absoluut recht. Todayviral behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of de betreffende Gebruikerscontent al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen naar aanleiding van een melding.