Connect with us

Funny

Eindelijk bewijs: Jongste kind uit het gezin blijkt het vervelendst te zijn

Wanneer jij thuis de oudste was, dan had je waarschijnlijk 9 van de 10 keer ruzie met je jongere broertje of zusje.

Gelukkig weet je nu dat dit niet zonder reden is, want uit onderzoek dat werd uitgevoerd aan de universiteit van Edinburgh is namelijk gebleken dat het jongste kind vaak het meest onhandelbaar is.

De econoom Joseph Doyle kwam tot de ontdekking dat jongetjes die als tweede worden geboren, 25 tot 40 procent meer kans hebben om in aanraking te komen met justitie in vergelijking met een hun oudere broer(s).

Volgens Joseph zou een oorzaak kunnen zijn doordat eerstgeborenen over het algemeen meer aandacht krijgen van hun ouders of dat de ouders hun manier van opvoeden aanpassen zodra het tweede kind wordt geboren.

Daarnaast zien jongens hun oudere broer vaak als een soort rolmodel in tegenstelling tot de ouders.

Hieruit zou je kunnen zeggen dat de oplossing vrij simpel is, namelijk: Als je jongste kids nou hun ouders nou zouden zien als rolmodel, in plaats van hun oudere broer…